Квантіс®: підтверджена ефективність — журнал Пропозиція

Напрям засобів захисту рослин природного походження та біостимуляторів росту набуває дедалі більшої популярності та зацікавленості з боку українських аграріїв. Протягом останнього десятиріччя на нашому ринку наявними були переважно продукти локального виробництва, часто з суперечливою ефективністю та якістю.

Наразі ситуація змінюється, адже до розвитку сегмента біологічних продуктів активно долучилися мультинаціональні хімічні компанії. Причиною цього є заборона в країнах ЄС багатьох діючих речовин та суворіші обмеження щодо їхніх залишків у продукції. Очікується розширення цього переліку й надалі, що значно обмежить вибір ефективних засобів захисту рослин хімічного походження. Своєю чергою, це спонукає аграріїв шукати альтернативні рішення для збереження врожаю, якими і можуть стати засоби захисту біологічного походження та біостимулятори росту. З огляду на європейський курс нашої країни згодом і ми можемо стикнутися з подібними труднощами, тому вже зараз потрібно вивчати досвід інших країн щодо інтеграції продуктів біологічного походження у комбіновані схеми захисту, що допоможе легше адаптуватися до нових умов.

На сьогодні в Україні вже досить широко представлені продукти біологічного походження, насамперед йдеться про біостимулятори росту. Тож сконцентруємося саме на цьому типі продуктів, адже у спеціалістів господарств дуже часто виникають слушні запитання щодо особливостей та ефективності їхнього застосування.

Отже, що таке біостимулятори росту?

Біостимулятори росту — це речовини чи мікроорганізми, що застосовують для підвищення стійкості рослин до абіотичного стресу, покращення ефективності живлення рослин та якості кінцевої продукції. Чи не найважливішим напрямом використання біостимуляторів є зменшення втрат урожаю внаслідок дії абіотичного стресу, а саме: дефіциту вологи, несприятливого температурного режиму, сонячної радіації, засолення. Крім того, біостимулятори доволі часто використовують для зменшення стресу та фітотоксичності у рослин після застосування засобів захисту рослин, наприклад гербіцидів, чи багатокомпонентних бакових сумішей. У наших реаліях саме такий напрям використання біостимуляторів є найбільш поширеним, тимчасом як практика їхнього застосування задля зменшення втрат урожаю внаслідок впливу абіотичного стресу перебуває на стадії розвитку.

Найчастіше фермери цікавляться, чи можна використовувати біостимулятори росту в баковій суміші з гербіцидами для зменшення їх фітотоксичного впливу та чи не впливає таке застосування біостимулятора-антистресанта на ефективність останніх? Відповісти на ці запитання можна тільки шляхом довготривалих досліджень ефективності препаратів. Саме в цьому і криється суттєва різниця між масою маловідомих продуктів невідомого виробництва та дійсно ефективними й перевіреними продуктами, що пройшли через тривалий період випробувань і покращень.

Компанія «Сингента» витрачає значні ресурси для створення нових, справді ефективних продуктів, більш того, продовжує їхнє вивчення в різноманітних умовах навіть після виведення на ринок, для того щоб дати відповіді на питання виробників і порекомендувати найбільш ефективний спосіб чи норму використання продукту для вирішення конкретного завдання.

В сезоні 2023 року на ринку України була представлена новинка — біостимулятор-антистресант для польових культур Квантіс®. На ринку України цей продукт новий, проте вже накопичено чималий досвід використання Квантіс® у світі. Продовжується і подальше вивчення впливу цього продукту на метаболізм рослин в умовах стресу, зменшення втрат урожаю і збереження його якості. Одними з питань щодо Квантіс®, які виникали найчастіше, були питання можливості його використання в бакових сумішах із гербіцидами для зменшення фітотоксичного навантаження та впливу саме такого застосування на ефективність гербіцидів.

Ми вивчали ці питання протягом кількох років, і хочемо поділитися з вами отриманими результатами.

Зменшення фітотоксичного впливу

Нижче наведені результати дослідів, де продемонстровано зменшення наслідків фітотоксичного впливу на соняшник одного з найзастосовуваніших на цій культурі грамініцидів із діючою речовиною хізалофоп-П-етил.

Досліди закладались у 2021–2022 роках на базі дослідної станції, що розташована в с. Агрономічне Вінницького р-ну Вінницької обл. Гербіцид у варіантах досліду використовувався в дещо вищій, ніж рекомендовано, нормі для гарантованого отримання фітотоксичного впливу. Внесення гербіциду проводилось у фазі 8 листків. Обліки фітотоксичності виконували на 7-й, 10-й та 14-й день після обробки (рис. 1). Як бачимо, найвищий рівень фітотоксичності (деформація листків) спостерігався на 10-й день після обробки у варіанті, де вносився лише гербіцид, — 48 %. У варіанті досліду, де було використано послідовну обробку (спочатку гербіцид з нормою 1,3 л/га у фазі 8 листків, а через три дні — Квантіс® із нормою 2,0 л/га), рівень фітотоксичності в середньому становив 21 % (рис. 2).

Також вдалося проаналізувати результати врожайності (рис. 3). Згідно з отриманими даними, спостерігалося достовірне зниження врожайності у варіанті, де використовувався лише гербіцид, порівняно з контрольною ділянкою. Тимчасом як у варіанті досліду з послідовним застосуванням гербіциду та Квантіс®, через менший фітотоксичний вплив, показник урожайності на стандартну вологість був вищим

Отже, з наведеної вище інформації можна зробити висновок, що застосування Квантіс® дає змогу зменшити фітотоксичний вплив ЗЗР на культуру, допомагає швидше відновити ріст та розвиток рослин, що, зрештою, позитивно впливає і на показники врожайності.

Аналогічні дані були отримані й на кукурудзі, де Квантіс® використовувався за схожою схемою, після застосування гербіцидів групи 2,4-Д.

Вплив Квантіс® на ефективність гербіцидів

Дослід був закладений у 2023 році на соняшнику, до схеми були включені варіанти із застосуванням найпоширеніших страхових гербіцидів, що використовують на цій культурі (трибенурон-метил, аклоніфен, галауксифен-метил, імазамокс + імазапір), а також вказані варіанти в баковій суміші із Квантіс® у нормі 2,0 л/га. Норма виливу робочого розчину — 200 л/га. Основним цільовим об’єктом для тестування гербіцидної ефективності була лобода біла та плоскуха звичайна. Ефективність оцінювали на 8-й, 14-й та 28-й день після обробки, яка проводилась у фазі 6 листків (8 червня 2023 року).

Результати обліків ефективності наведені на рис. 4, 5. (лобода біла) та на рис. 6 (плоскуха звичайна).

Так, згідно з результатами проведених обліків на 8-й, 14-й та 28-й день після обробки не відмічалося суттєвої різниці в контролі лободи білої по варіантах досліду як із гербіцидами в чистому вигляді, так і з додаванням Квантіс®, що було підтверджено статистичним аналізом даних.

Наведені результати дозволяють зробити висновок, що Квантіс® можна використовувати у баковій суміші з гербіцидами для зменшення їх фітотоксичного впливу без втрати ефективності (лобода біла).

Подібна тенденція спостерігалась і в ефективності гербіцидів (імазапір + імазамокс) проти плоскухи звичайної (рис. 6).

Не дивлячись на те, що на варіанті, де гербіцид використовували в баковій суміші разом із Квантіс®, ефективність в абсолютних цифрах була дещо вищою, проте за результатами статистичного аналізу обидва варіанти мали однаковий рівень ефективності.

Всі випробування, описані вище, демонструють, що з Квантіс® ми можемо бути впевненими в отриманні бажаного результату, адже це продукт із перевіреною ефективністю, що вже завоював довіру виробників по всьому світі.

Джерело: propozitsiya.com

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *