Новий інсектицид Вантакор™: ефективний контроль лускокрилих шкідників кукурудзи за зменшених норм робочого розчину — журнал Пропозиція

Кукурудза посідає провідне місце серед найважливіших зернових культур.Тільки у 2023 році обсяг світового виробництва цієї культури становив близько 1,2 млрд т.

Своєю чергою Україні у 2023 році, попри складну політичну та логістичну ситуацію, вдалося експортувати зерна на суму більше $5 млрд доларів, що залишає кукурудзу основною культурою вирощування.

Про те, що кукурудза й надалі вважатиметься провідною культурою, свідчить і площа посівів. У 2024 році, згідно з даними Latifundist.com, посівні площі під кукурудзу становили 3,9 млн га, що не суттєво відрізняється від кількості минулорічних площ

(4 100 тис. га) та є оптимістичним прогнозом на 2024 рік. 

Яким же чином можна збільшити частку валового врожаю кукурудзи та отримати якісний урожай для збільшення  прибутку від культури? На­сичення в сівозміні кукурудзи у попередні роки та мінімізація інтегрованого захисту призводять до збільшення втрат насамперед від шкідників. За різними даними втрати врожаю від шкідників можуть становити від 12 до 25%.

Крім лускокрилих на посівах кукурудзи може шкодити карантинний шкідник  Діабротика — західний кукурудзяний жук. Найбільшої шкоди посівам кукурудзи завдає личинка діабротики, яка пошкоджує кореневу систему рослини, тим самим зменшуючи потенціал її розвитку, а інколи провокуючи її загибель. В 2023 році для контролю личинки діабротики компанія FMC презентувала на ринку України ексклюзивну технологію 3RIVE 3D з інсектицидом Брігейд™ (біфентрин, 192 г/л). Препарат поєднує високу ефективність і тривалу дію проти личинки діабротики (до 90 днів) та має високий контроль ефективності захисту від ґрунтових шкідників.

Загалом на кукурудзі налічується близько 190 видів шкідливих комах. Одними з найпоширеніших на кукурудзі є шкідники ряду Лускокрилих, а саме стебловий метелик, бавовникова совка та лучний метелик. Давайте розглянемо їх детальніше.

Стебловий кукурудзяний метелик (Ostrinia nubilalis)

В Україні зона значної шкідливості стеблового кукурудзяного метелика охоплює лісостепову та північ степової зони, найбільше шкодить у Західному Лісостепу.

Зимують гусениці шкідника в стеблах пошкоджених рослин, у середині травня — на початку червня заляльковуються.

Літ метеликів, як правило, збігається в часі з початком викидання волотей кукурудзою. Самки відкладають яйця, розміщуючи їх купками по 15–20 штук, з нижнього боку листка; стадія яйця триває від 3 до 14 діб.

Гусениці розселяються по рослині й у захищених місцях (у пазухах листка, під обгортками качана тощо), вгризаються в середину стебла, де живляться.

Закінчивши живлення, вони залишаються в пошкодженому стеблі на зимівлю.

На Півдні частина гусениць першого покоління відразу заляльковується, і в серпні — вересні розвивається друге покоління.

Підгризені волоті часто зламуються. Найнебезпечними є пошкодження стебел нижче качанів і самих качанів. 

ЕПШ стеблового метелика для кукурудзи становить: у фазі 6–8 листків і після викидання волоті три кладки яєць на 100 рослин та/чи 1–2 гусениці на одну рослину або через два тижні після максимуму льоту метеликів — 7 кладок яєць на 1 м2 або 5 кладок яєць на 10 рослин.

Бавовникова совка (Helicoverpa armigera)

Небезпечним шкідником кукурудзи є також і бавовникова совка.

Літ бавовникової совки відбувається в два періоди: 1-й період: фаза 6–8 і до 12 листків кукурудзи; 2-й період: цвітіння — молочна стиглість, що зазвичай співпадає з третьою декадою липня – другою декадою серпня.

Шкодить кукурудзі бавовникова совка під час двох періодів за рахунок декількох поколінь.

Відкладання яєць для зони Лісостепу у другий період відбувається з першої по другу декаду серпня, а відродження гусені — від другої декади серпня до кінця першої декади вересня.

Для Півдня України (Миколаїв, Херсон, Запоріжжя) розвиток шкідника може відбуватися на 1–2 тижні раніше.

У деяких регіонах Полісся (зокрема, Чернігівська область) літ стеблового метелика та бавовникової совки може взагалі не відбуватися.

Найбільша шкідливість гусениць бавовникової совки відзначається під час наливу зерна на верхівці качана.

Пошкоджені совкою рослини уражаються більшою мірою грибними захворюваннями: пухирчастою сажкою і фузаріозом качанів.

Чисельність бавовникової совки і стеблового метелика певною мірою схильна до циклічних коливань: спалахи масового розмноження шкідників зазвичай тривають кілька років і відбуваються з періодом в 7–10 років. При цьому циклічність у розвитку кількості стеблового метелика обернено пропорційна до чисельності бавовникової совки. Збільшення на посівах кукурудзи першого шкідника призводить до зменшення другого шкідника і, навпаки, зменшення чи­­сельності популяції першого виду лускокрилих зумовлює збільшення чисельності популяції другого виду комах.

Лучний метелик (Margaritia sticticalis L.)

Поширений повсюдно, але більшої шкоди завдає у Лісостепу і на півночі степової зони.

В Україні розвивається два покоління і одне факультативне, на Півдні за оптимальних умов буває три покоління. Зимують діапаузні гусениці останнього покоління в коконах.

Навесні за прогрівання ґрунту на глибині залягання коконів до 12 °С вони заляльковуються, а на початку травня за середньодобової температури повітря 15…17 °С починається виліт метеликів.

Літ їх триває один — два місяці залежно від метеорологічних умов. Метелики активні з настанням присмерків до півночі й перед сходом сонця. Вдень вони сидять під листками рослин.

Активно летять на світло в теплі ночі, а за високої температури, особливо під час грози, їхня рухливість різко зростає і вони здатні мігрувати на значні відстані.

Гусениці після виплодження живляться з нижнього боку молодих листочків, вигризаючи тканини і не пошкоджуючи верхньої шкірочки, а потім грубо обгризають листки, обплітаючи їх павутинням; наприкінці живлення вони можуть пошкоджувати черешки, соковиті пагони і плоди.

Закінчивши живлення, гусениці заглиблюються у поверхневий шар ґрунту, де сплітають вертикальний кокон і в ньому заляльковуються. Метелики другого покоління літають наприкінці червня —в липні. За сприятливих погодних умов вони відкладають яйця, у липні — серпні розвиваються гусениці, які зимують.

Проти першого покоління хімічну обробку (обприскування) проводять за виявлення на кукурудзі гусениць другого віку в кількості понад 10 екз/м2. Проти другого покоління посіви обприскують за щільності гусениць 20 екз/м2 на інших культурах.

Моніторинг льоту шкідників

Для моніторингу льоту варто використовувати комплексний підхід. Зручними інструментом моніторингу льоту шкідників є використання моніторингових пасток. Компанія FMC пропонує своїм клієнтам доступ до моніторингової системи Arc™ farm intelligence, яка дає фермерам змогу у режимі реального часу отримувати інформацію про заселення посівів шкідниками, а також отримувати прогнози їх популяції. Крім цього, обов’язковим є польові огляди полів для виявлення яйцекладки та пошкодження рослин гусеницями.

Одним із дієвих інструментів моніторингу льоту шкідника є підрахунок суми ефективних температур (СЕТ).

Сума ефективних температур — це сума середніх добових температур повітря, зменшених на величину біологічного мінімуму. Для використання середньодобових значень температури повітря, підрахунок сум активних та ефективних температур ведеться шляхом додавання за певний період середньодобових температур, що вище біологічного мінімуму. При цьому, якщо середня за добу температура повітря нижче біологічного мінімуму температури розвитку рослин, то в суму вона не входить.

Сума ефективних температур повітря за цей же період підраховується за формулою:

Σtеф = (tсер – В) · n,

де Σtеф – сума ефективних температур повітря за період, tсер – середня за період активна температура повітря, В – біологічний мінімум, n – кількість днів у періоді.

Біологічний мінімум для визначення СЕТ для стеблового та лучного метелика, бавовникової совки є однаковим, та становить 10 °C. 

Спостереження льоту для стеблового метелика починають з періоду заляльковування, продовжують моніторинг під час безпосереднього льоту метеликів та відкладання яєць. Літ метеликів починається, якщо СЕТ  становить 350 °C. За СЕТ 520 °C вилітає 50 % популяції, за СЕТ 600 °C – 75 %. Перша кладка яєць спостерігається за СЕТ 380 °C, а інтенсивне відкладання яєць — за 430 °C.

Початок льоту бавовникової совки починає­ть­ся  за  СЕТ  230  °C.  За СЕТ 270 °C  інтенсивність льоту становить 75 %, а за 550 °C починається літ першого покоління шкідника. Активна яйцекладка відбувається за СЕТ 330 °C. За­галом тривалість розвитку одного покоління становить 50–70 діб за суми ефективних температур 640–780 °С.

Масовий літ лучного метелика відбувається за СЕТ 150…200 °C, а перше покоління з’являється за СЕТ 450 °C.

Контроль шкідників на полі

Для зменшення популяції шкідників науковці радять використовувати дискування та глибоку оранку. Знищення бур’янів та своєчасне збирання кукурудзи на максимально низькому зрізі також є ефективним способом контролю комах на полі.

Але найдієвішим методом контролю лускокрилих шкідників є контроль інсектицидами. Компанія FMC в своєму портфоліо має досить широкий спектр продуктів для боротьби з цими шкідниками, в тому числі продукти на основі молекули Rynaxypyr® (д. р. хлорантраніліпрол).

Ця молекула — це перша і найпотужніша діюча речовина з групи антраніламідів. У світі й на українському ринку ця діюча речовина більш відома як препарат Кораген®.

Останніми роками, крім традицій­но­го наземного обприскування, аграрії почали використовувати й інший спосіб обробку культур — аеровнесення, або ж внесення за допомогою дронів.

Так, за даними сервісної компанії AGRONIX, у 2022–2023 році саме дронами було оброблено 2,3 млн га, серед найбільш популярних обробок — інсектицидна обробка кукурудзи (близько 300 тис. га), десикація та фунгіцидний захист соняшника.

Чому ж все більше і більше аграріїв використовують саме цей метод обробки культур?

 • Використання дронів дає змогу обробляти окремі поля, де виявлено шкідника та хворобу, у швидкі терміни за рахунок легкості у транспортуванні обладнання
 • У разі використання наземних обприскувачів 3–7 % урожаю втрачається за рахунок витоптування, а використання дронів допомагає зберегти цей урожай
 • Можливість проведення обробіки відразу після опадів
 • Економія водних ресурсів. Використання води аеровнесенням економить до 90 % води
 • Для обробки можна замовляти сервісну компанію та не витрачати свій час та ресурс для побудови власного технічного відділу
 • За словами Миколи Черняка, СЕО сервісної компанії AGRONIX, ринок дронів розпочався у 2021 році з десикації соняшника і з того часу почав активно розвиватися відповідно від потреб та можливостей дронів.

  Так, у 2024 році парк українських дронів складає близько 1000 одиниць, продовжуючи активно рости та розвиватися.

  Але є й лімітуючі фактори, наприклад, відсутність зареєстрованих препаратів, та, як слідство, рекомендацій із застосування продуктів авіавнесенням, яких на ринку до останнього часу представлено не було.

  «Зростання ринку дронів залежить від росту потреб аграріїв. Наприклад, потреба у обробці кукурудзи дронами зумовлена висотою самої кукурудзи (2,5–4 м) під час льоту метелика, що унеможливлює використання причіпних обприскувачів», — додає Микола Черняк.

  У 2024 році компанія FMC планує представити ринку перший інсектицид для обробки кукурудзи, який матиме реєстрацію саме для внесення дронами. Препарат Вантакор™ (д.р. 600 г/л хлорантраніліпролу) є потужним модернізованим препаратом на основі молекули Rynaxypyr®, що має унікальну високонцентровану формуляцію, яка призначена для використання зменшених норм робочого розчину для контролю основних шкідників ряду Лускокрилих, тому ідеально придатний для ультрамалооб’ємного обприскування.

  До інших переваг  інсектициду Вантакор™ належать:

 • Унікальна препаративна форма демонструє відмінні властивості користування, змішування стійкості до змивання опадами, підсилення трансламінарної дії в мінливих умовах навколишнього середовища. 
 • Вантакор™ не знижує своєї ефективності навіть за наявності опадів, що випали через дві години після застосування. Вантакор™ має підтверджену хімічну стабільність у бакових сумішах в широкому діапазоні погодних умов і температур, як низьких, так і підвищених(4…30 °C), pH (5-7-9) і часу (до 72 годин у баковій суміші після приготування).
 • Продукт має мінімальний вплив на ссавців та екотоксикологічний вплив, відмінну безпечність для комах-запилювачів (бджоли, джмелі) та корисної ентомофауни, наприклад, сонечка та золотоочки.
 • Дослідження FMC в Україні із застосування Вантакор™ за ультрамалооб’ємного внесення продемонстрували ефективність навіть у разі використання норм робочого розчину у 8 л/га. За такої норми робочого розчину рівень пошкодження рослин, порівняно з ушкодженими рослинами, не перевищував рівня ЕПШ (менше 10 % уражених гусеницями рослин проти 40 % за менших норм виливу розчину). Тому для досягнення ефективності застосування інсектициду за його внесення дронами рекомендовано використовувати не менше 8 л/га робочого розчину, а за наземного обприскування достатньо 100 л/га робочого розчину Вантакор™. При цьому варто пам’ятати, що збільшення норм робочого розчину підвищує рівень покриття поверхні рослини.

  Найбільшу ефективність препарат зможе надати у разі його застосування в період від початку масового льоту шкідника до початку відродження личинок. Оптимальним строком застосування є період масового відкладання яєць шкідником.

  Максимальна чисельність гусениць в останні роки спостерігається  на рівні качана, тож критично важливим є покриття робочим розчином верхнього та середнього ярусів рослин.

  Рекомендації щодо застосування інсектициду Вантакор™ дронами:

 • Використовуйте лише справні, попередньо відкалібровані БПЛА згідно з рекомендаціями компаній-виробників. До керування БПЛА має бути допущена особа, яка має сертифікат про відповідне навчання по керуванню БПЛА та допуск до роботи з пестицидами, про що засвідчуватиме відповідний документ.
 • Обприскування потрібно проводити за швидкості вітру не більше 3–5 м/с, відносної вологості повітря не менше 50 % та температури не вище 25 °С. Під час застосування препарату потрібно звертати увагу на інверсійні (висхідні) потоки, які можуть спричинити «недоліт» крапель робочого розчину. Потенціал знесення зростає за швидкості вітру менше 1, 5 м/с, у зв’язку з мінливим напрямком і потенціалом інверсії, або більше 5 м/с. Але багато факторів, у тому числі розмір краплі та висота застосування, визначають потенціал віднесення за будь-якої швидкості вітру.
 • Для досягнення максимального покриття поверхні рослини використовуйте краплі у діапазоні від дрібного (106–235 мкм) до середнього розміру (236–340 мкм). Потрібно зважати, що краплі розміром менше 150 мкм мають вищий потенціал знесення вітром, тому вітер є визначальним фактором, який слід враховувати під час застосування інсектициду за допомогою БПЛА.
 • Якщо при обприскуванні очікується швидкість вітру більша за 4 м/с, використовуйте  краплі середнього розміру та більший об’єм води.
 • Ширина обприскування смуги залежить від рекомендацій виробників БПЛА та погодних умов, але стандартна ширина смуги може становити 5,5–6 м на висоті 2–2,5 м.  
 • Для зменшення дрейфу (знесення крапель) рекомендовано застосовувати продукт із додаванням ад’юванту, що, своєю чергою, забезпечить точне потрапляння краплі на поверхню. Зважені краплі зменшують знесення, але не запобігають йому, якщо внесення виконано неправильно або за несприятливих умов навколишнього середовища (висока вологість, висока температура ґрунту тощо).
 • У деяких ситуаціях, коли повного та ефективного покриття важко досягти (наприклад, густий стеблестій чи листя, рослини, листя яких мають восковий наліт або сильно опушені), використання олійного ад’юванту може покращити ефективність. Рекомендовано використовувати олійний ад’ювант Кодасайд™ у концентрації 1 % до робочого розчину.
 • Якість покриття можна проконтролювати за допомогою водочутливого паперу. Покриття є задовільним за наявності середньої кількості крапель не менше, ніж 10–12 крапель на 1 см2. Оцінювання варто проводити, прикріплюючи папір у критично важливих для обробки місцях (середній та верхній яруси), оцінюючи таким чином не менше, ніж 5 рослин на 200 м2.  
 • Для детальнішої консультації щодо придбання та застосування інсектициду звертайтеся до регіональних представників компанії FMC 

   

   

  Джерело: propozitsiya.com

  No votes yet.
  Please wait...

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *